Naše služby

Čistenie kanalizačných prípojok

Čístenie odpadového potrubia kuchyne, kúpeľne, WC

Čistenie dažďových zvodov, vpustí a lapačov